Chirurgia twarzowo-szczękowa i chirurgia szczękowa – postaw na sprawdzony ośrodek medyczny!

Jakie operacje w ramach chirurgii szczękowo-twarzowej można wykonać?

Każdy ośrodek medyczny, który specjalizuje się w dziedzinach takich jak chirurgia twarzowo-szczękowa i chirurgia szczękowa, powinien poza standardowymi konsultacjami oferować także m.in.: remodeling kości, operacyjne leczenie urazów zębów i wyrostków zębodołowych, chirurgiczne korekcje kostnych wad zgryzu, przeszczepy kości twarzoczaszki, wyłuszczanie dużych torbieli, operacje zatok szczękowych, przeszczepy kości twarzoczaszki oraz inne operacje kości twarzoczaszki. Chirurgia twarzowo-szczękowa i chirurgia szczękowa to bardzo szerokie dziedziny, którymi powinny zajmować się wyłącznie osoby z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

Czym jest nowoczesny system śródoperacyjnego monitorowania nerwów?

Innowacyjny system śródoperacyjnego monitorowania nerwów jest wykorzystywany podczas wybranych zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. W skład tego urządzenia wchodzą monitor i elektrody. Te drugie odpowiedzialne są za tworzenie mapy struktur nerwowych danego pacjenta. Proces ten niesamowicie ułatwia zlokalizowanie nerwów i kontrolowanie czynności w trakcie zabiegu. Tego typu neuromonitoring, przy minimalnym narażeniu zdrowych tkanek, ułatwia całą procedurę wycięcia zmian chorobowych. Chirurgia twarzowo-szczękowa nigdy nie była tak skuteczna i bezpieczna!

Co to jest progenia i jak można się jej pozbyć?

Wrodzoną wadę kostną zgryzu nazywamy progenią. Jest bardzo łatwa do zauważenia, ponieważ cechuje się przerostem żuchwy i wydłużeniem trzonu (nadmierne wysunięciem brody). Wada ta jest genetyczna i we wczesnym stadium można wyleczyć ją bezinwazyjnie. Jeżeli jest ona zaniedbana od samego początku, to samo leczenie ortodontyczne nie da pożądanych rezultatów i konieczny będzie zabieg operacyjny. Chirurgia szczękowa zajmuje się właśnie tego typu przypadkami. Warto zaznaczyć, że w zależności od wady operację można przeprowadzić nie tylko na kościach żuchwy, ale również na górnej szczęce.

Kildare