Internista to ważny lekarz

Internista to lekarz wszechstronny. Zajmuje się diagnozowaniem, profilaktyką oraz leczeniem narządów wewnętrznych oraz ogólną oceną stanu pacjenta. Internista jest dla pacjentów pierwszym ratunkiem. To do niego idziemy po pomoc w przypadku dolegliwości zdrowotnych i innych niepokojących schorzeń.

Czym zajmuje się internista?

Wbrew obiegowej opinii, to trudna i wymagająca specjalizacja lekarska. Internista zajmuje się bowiem leczeniem chorób narządów wewnętrznych. Do jego zadań należą diagnostyka, profilaktyka, ogólna kontrola stanu zdrowia. Internista umie oceniać pracę narządów wewnętrznych, a co za tym idzie, podaje diagnozę, po wcześniejszym wywiadzie i powiązaniu objawów. Umie ocenić stan schorzenia, czy jest poważne i w razie braku możliwości leczenia pacjenta swoimi zasobami wiedzy bądź potrzeby dalszego diagnozowania, czy specjalistycznego leczenia, kieruje pacjenta do lekarza innej specjalizacji. Potrafi także sam wykonać niektóre zabiegi medyczne. Z racji wszechstronnych możliwości w leczeniu pacjentów, jest uznawany za lekarza pierwszego kontaktu. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż od niego często zależy dalszy los pacjenta, czasem nawet życie. To on musi zdiagnozować człowieka i szybko udzielić mu pomocy, bądź pokierować w odpowiednie ręce.

Lekarz wszechstronny

Wiedza, jaką nabywa internista, daje zdolność do szybkiego zdiagnozowania pacjenta. Internista leczy schorzenie większości układów organizmu człowieka, czyli układów oddechowego, pokarmowego, kostno-stawowego, moczowego, odpornościowego. Posiada również wiedzę w dziedzinie chorób endokrynologicznych, alergicznych, metabolicznych i reumatologicznych. Fizjologia człowieka to temat, który specjalista chorób wewnętrznych musi znać bardzo dobrze. Internista musi poradzić sobie również z wykonywaniem prostych zabiegów medycznych będących podstawową pomocą poprawiającą ogólny stan zdrowia pacjenta. Udziela zaleceń, wystawia recepty, przepisuje i dawkuje leki, wypisuje skierowania na konsultacje i rehabilitację potrzebną do powrotu do zdrowia.

Kildare