Jonizacja wody to zdrowie!

Mówiąc najprościej, jest to proces reakcji chemicznych, w których cząsteczka ulega rozkładowi pod wpływem zastosowanej energii elektrycznej. W tym czasie zachodzą też inne procesy – separacja elektryczności i przeniesienie jonów do elektrod. 

Jonizacja wody – wprowadzenie do problemu

Elektrody to katoda i anoda, które są niezbędnymi elementami jonizatora. Niewłaściwa elektroda – katoda przyciąga jony dodatnie, a elektrody dodatnie – katoda – jony ujemne. W Japonii co piąte gospodarstwo domowe używa wody alkalicznej. Poprawia to stan zdrowia społeczności. Woda jonowa jest szeroko stosowana w profilaktyce i według niektórych źródeł pomaga zwalczać wiele chorób, jeżeli wskazuje się na coś takiego jak jonizacja wody

 W Japonii do czyszczenia ran używa się kwaśnej wody. Istnieją również doniesienia naukowe, że woda alkaliczna może być z dużym powodzeniem stosowana w leczeniu raka, chorób serca, miażdżycy, nadciśnienia, zapalenia stawów, dny moczanowej, chorób nerek i chorób zakaźnych. Kwas solny dostaje się do żołądka, a wodorowęglan sodu do krwiobiegu. Wodorowęglan sodu, wraz z innymi solami, takimi jak potas, to alkaliczne odpady krwi, które redukują zbyt dużo kwasu we krwi, rozpuszczając ślady stałego kwasu. 

Jonizacja wody, a zalecenia

Kwasowa pozostałość jest przenoszona wraz z krwią do nerek, a następnie wydalana z moczem. Dlatego bardzo ważne jest utrzymanie stałego poziomu buforów alkalicznych we krwi. Zaleca się pić wodę alkaliczną przed posiłkami, na pusty żołądek oraz przy niskim stężeniu kwasu żołądkowego. Niektórzy używają sody i alkalizują ją. Soda sodowa rozpuszczona w żołądku zostanie oddzielona od kwasu żołądkowego w wodzie, dwutlenku węgla i chlorku sodu, a alkaliczne bufory krwi nie będą absorbować wodorowęglanów. Miejmy to na uwadze stawiając na coś takiego jak jonizacja wody.

Jonizacja wody – podsumowanie

Zwiększy to niepożądaną podaż soli, więc tylko woda alkaliczna może zatrzymać zakwaszenie organizmu, ustabilizować poziom pH krwi i utrzymać niezbędne bufory alkaliczne, co zmniejszy ilość zebranych wcześniej odpadów. Ze względu na strukturę molekularną wody alkalicznej, znacznie mniejszej niż zwykła woda pitna, łatwo przechodzi przez błonę komórkową i bezpośrednio uczestniczy w procesach życiowych. 

 

Kildare