Oparzenie po radioterapii. Co przyniesie ulgę w popromiennym zapaleniu skóry?

Jedną z metod leczenia nowotworów jest radioterapia. Jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów walki z rakiem, choć nie pozostaje on obojętny dla organizmu. U niektórych pacjentów zdarza się, że na skórze objętej zabiegiem obserwuje się oparzenie po radioterapii. Jak je leczyć?

Kiedy może dość do oparzenia po radioterapii?

Oparzenie po radioterapii powstaje wskutek uszkodzenia tkanek, które poddane były naświetlaniu, a były one wcześniej uszkodzone. Intensywność zmian skórnych zależy od dawki napromieniowania, obszaru objętego terapią. Nie bez znaczenia jest również wiek, stopień nawodnienia, odżywienia czy współistniejących schorzeń naskórka. Prawdopodobieństwo wystąpienia oparzenia po radioterapii jest większe u pacjentów chorujących na choroby współistniejące — cukrzyca, otyłość, wydolność układu limfatycznego — obrzęk po mastektomii, a także tych nadużywających używki – alkohol, tytoń.

Jak przebiega oparzenie po radioterapii?

Odczyn popromienny nie zawsze występuje w pierwszych godzinach od zabiegu. Zdarza się, że pojawia się on nawet po pół roku od zakończenia naświetleń. Oparzenia po radioterapii dzieli się na 4 stopnie według nasilenia objawów.  W I° obserwuje się rumień, suche złuszczanie się skóry, w II° – rumień, wilgotne złuszczanie się skóry, obrzęk, pęcherze, ból. W przypadku III° dodatkowo mamy do czynienia z zanikiem skóry, owrzodzeniami, zmianami ropnymi, martwicą powierzchowną skóry, krwawieniami spowodowanymi urazem, a w IV° widoczna jest postępująca martwica całej grubości skóry i samoistne krwawienia.

Jak leczy się oparzenia po radioterapii?

Powstały w wyniku oparzenia po radioterapii rumień, złuszczenia, na których mogą rozwijać się owrzodzenia, bywa, że dokuczliwie swędzi i jest bolesny w dotyku. Celem niedopuszczenia do rozwoju wspomnianych objawów zaawansowanych zaleca się stosowanie na zmienione chorobowo miejsca pudru w płynie. Działa on miejscowo znieczulająco, przeciwświądowo, osłaniająco i ściągająco.

Kildare